GRUPA ELDRO instaluje stację ładowania pojazdów elektrycznych.

Przy współpracy z Firmą Greenway zainstalowaliśmy kolejną stację ładowania dla pojazdów elektrycznych niedaleko Kutna. Bardzo jesteśmy z tego dumni, że możemy dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju rynku elektromobilności.

W firmie od lat popieramy kierunek zmian w stronę transportu zeroemisyjnego oraz niskoemisyjnego.  Chcemy brać udział w kształtowaniu tego rozwoju. Naszym zdaniem kluczem do tego jest rozwój ogólnokrajowej infrastruktury ładowania i tankowania – dla wszystkich rodzajów transportu zeroemisyjnego oraz niskoemisyjnego, ale także niezbędnych do tego technologii: elektromobilności, napędów wodorowych oraz napędów na gaz ziemny.