GRUPA ELDRO instaluje stację ładowania pojazdów elektrycznych

Przy współpracy z Firmą Greenway zainstalowaliśmy kolejną stację ładowania dla pojazdów elektrycznych niedaleko Kutna. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy dołożyć swoją cegiełkę
do rozwoju rynku elektromobilności.

W firmie od lat popieramy kierunek zmian w stronę transportu zeroemisyjnego oraz niskoemisyjnego.  Chcemy brać udział w kształtowaniu tego rozwoju. Naszym zdaniem, kluczem do tego jest rozwój ogólnokrajowej infrastruktury ładowania i tankowania – dla wszystkich rodzajów transportu zeroemisyjnego oraz niskoemisyjnego, ale także niezbędnych do tego technologii: elektromobilności, napędów wodorowych oraz napędów na gaz ziemny.