Certyfikacja ISO 9001:2015

W listopadzie i grudniu 2017 roku jednostka certyfikująca DEKRA przeprowadziła w ELDRO BUDOWA, ELDRO SERWIS i ELDRO TECHNOLOGIE audyt Systemu Zarządzana Jakością. Wszystkie spółki pozytywnie przeszły proces weryfikacji i otrzymały certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015. Oficjalne dokumenty potwierdzające certyfikację zostały nam przekazane w styczniu 2018 roku.

Czym jest ISO?

ISO to międzynarodowa norma określająca wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Są to sprawdzone, uznane w 160 krajach zasady, pozwalające firmom podnieść efektywność, zmniejszyć koszty, osiągnąć lepszy poziom funkcjonowania, większą wydajność i sprawniejsze współdziałanie.

Jak to się robi?

Uzyskanie certyfikatu ISO wiąże się ze spełnieniem określonych norm i wdrożeniem uniwersalnych przepisów – takich samych dla wszystkich firm, niezależnie od profilu działalności, wielkości organizacji czy kraju. Pierwszym krokiem jest szczegółowa analiza firmy, pozwalająca opisać funkcjonujące w niej procesy, a następnie określić obszary wymagające zmian lub usprawnień. Następnie osoby odpowiedzialne za wdrożenie ISO we współpracy z różnymi pracownikami zajmują się mapowaniem procesów. W praktyce oznacza to, że rozpracowują i opisują w formie schematu każdy zbiór wzajemnie powiązanych działań, które prowadzą do osiągnięcia określonego rezultatu. Dzięki temu każda osoba zaangażowana w proces wie, za co jest odpowiedzialna, na jakim etapie ma zrealizować określone zadania, z kim współpracuje i komu powinna przekazać informacje. Ostatnim krokiem jest weryfikacja poprawności map i instrukcji przez osoby uczestniczące w procesach w celu ich finalnej akceptacji. Potem zostaje już tylko postępowanie według przyjętych norm i standardów oraz monitorowanie procesów w celu doskonalenia.

Dlaczego wdrożyliśmy ISO?

Zarządzanie jakością i stosowanie zasad zgodnych z normą ISO pozwala osiągnąć poprawę w zakresie zarządzania jakością w praktycznie każdym obszarze. Jak pokazuje przykład tysięcy organizacji, które skutecznie wdrożyły ISO, przekłada się to nie tylko na procesy wewnętrzne, współpracę z klientami i jakość oferowanych usług, ale pozwala również osiągać korzyści wynikające ze stosowania najlepszych światowych standardów – oficjalne potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług, poprawę pozycji rynkowej oraz możliwość nawiązywania współpracy z firmami, które same stosują ISO i wymagają tego od swoich partnerów oraz kontrahentów.