15 marca 2022

Łączymy siły z Chmurą Krajową

Dwie spółki z Grupy ELDRO – ELDRO TECHNOLOGIE ora ZIR ELDRO nawiązały współpracę z Chmurą Krajową w zakresie usług związanych z korzystaniem i przenoszeniem danych oraz systemów do chmury.

Wspólnie rozpoczęliśmy projekt, który ma wesprzeć zarówno sektor publiczny, jak i prywatny w procesie cyfryzacji oraz wdrażania rozwiązań IT, usprawniających działanie przedsiębiorstw i jednostek publicznych na rynku polskim.

Co robimy dla sektora publicznego?

Jako niezależny wydawca oprogramowania (ISV – Independent Software Vendor) dla Chmury Krajowej, dostarczamy przeznaczone dla miast rozwiązania, które wdrażane są w środowisku chmurowym. Jednymi z przykładów projektów opartych na technologiach chmury obliczeniowej są Otwarte Dane czy platforma ELDRO24.

Jako partnerzy Chmury Krajowej oferujemy miastom możliwość skorzystania z kilkuetapowych konsultacji technologicznych. Obejmują one analizę aktualnej sytuacji oraz wspierają zarządców miast w przygotowaniu dokumentacji służącej do rozpoczęcia procesu udostępniania danych w mieście. W kolejnym etapie dostosowujemy istniejące systemy do przeniesienia ich do środowiska chmurowego, jednocześnie dbając o wnikliwe badania pod kątem praw autorskich oraz dostępnych rodzajów danych miejskich. Następnie wdrażamy platformy otwartych danych wraz z inwentaryzacją zgromadzonych dotychczas informacji oraz dostosowaniem platformy do wymagań klienta.

Platforma CKAN jako narzędzie służące do prezentacji danych

Posiadamy doświadczenie w pracy z systemem CKAN , opierającym się na rozwiązaniu Open Source służącym do przygotowania i prezentacji zgromadzonych danych. Publikowane dane zapisywane są we wszystkich popularnych dla idei otwartych danych formatach, a sam system wzbogacony jest o zbiory metadanych, które ułatwiają przeszukiwanie źródeł oraz wykorzystywanie zgromadzonych informacji przez osoby prywatne i firmy. Dzięki platformie CKAN mieszkańcy czy przedsiębiorcy zyskują realną możliwość wykorzystania informacji udostępnionych przez władze miasta.

Platforma ELDRO24

Kolejnym obszarem, którym zajmuje się spółka przy współpracy z Chmurą Krajową jest udostępnienie platformy ELDRO24, służącej do automatyzacji procesów utrzymania infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej oraz wsparcia bezpieczeństwa w miastach.

Dane transportowe oraz dane dotyczące stanu infrastruktury pozyskane z platformy są agregowane oraz mogą zostać udostępnione na dedykowanej platformie, co pozwala na ich analizę i ponowne wykorzystanie zgodnie z duchem Smart City.

Nasza platforma, dzięki współpracy z Chmurą Krajową dostępna jest również w systemie SaaS, dlatego użytkownicy korzystający z systemu mogą działać za pośrednictwem różnych urządzeń, używając infrastruktury chmurowej. Jednocześnie ciągłość działania, poprawność oraz działania związane z cyberbezpieczeństwem zapewniane są przez dostawcę usługi.

Główne korzyści z wdrożenia rozwiązań chmurowych w sektorze publicznym:

 • łatwość użytkowania
 • duża szybkość oraz niewielkie koszty wdrożenia
 • niskie miesięczne opłaty abonamentowe
 • dostęp do najnowszej wersji oprogramowania oraz technologii biznesowych
 • niezawodność infrastruktury
 • bezpieczeństwo gromadzonych danych
 • najwyższy poziom zabezpieczeń przed atakami
 • realizacja pojedynczych modułów związanych ze Smart City i agregacja różnych systemów, tak aby działały na zasadzie interoperacyjności za pomocą rozwiązań chmurowych.
 • dane dynamiczne otwierane są w standardzie GTFS-RT

Jak wygląda nasza współpraca z sektorem prywatnym?

ELDRO TECHNOLOGIE swoje działania skupia na wspieraniu przedsiębiorstw w ich transformacji cyfrowej, co pozwala im nie tylko na poprawę pozycji rynkowej, lecz także przyczynia się do rozwoju innowacyjności. Rozwinięcie technologii chmurowych zapewnia skalowalność rozwiązań oraz bezpieczeństwo środowiska IT, co sprzyja również dostosowywaniu produktów do aktualnych oczekiwań klientów w znacznie krótszym czasie.

Doradztwo dla podmiotów prywatnych

Dla organizacji działających na rynku polskim organizujemy spotkania z doradcami dotyczące przepisów prawnych oraz udzielamy pomocy związanej z obowiązującymi regulacjami. Dzięki współpracy z Chmurą Krajową czuwającej nad całym procesem zarówno przed migracją, jak i po niej, przedsiębiorstwa zyskują nie tylko bezpieczeństwo przesyłu danych, lecz także zdobywają możliwość doskonalenia wdrożonych już narzędzi.

Główne korzyści z wdrożenia rozwiązań chmurowych w sektorze prywatnym:

 • łatwość użytkowania
 • wsparcie innowacyjności
 • bezpieczeństwo przesyłu informacji i gromadzonych danych
 • automatyzacja procesów
 • sprawne wdrożenia
 • obniżenie kosztów stałych

Najnowsze aktualności

 • Platforma CKAN

  12 grudnia 2021

  Otwarte Dane w świecie nowych technologii, niezmiennie stanowią jeden z głównych tematów rozważanych przez inżynierów.

 • Ogłoszenie o udostępnieniu planu połączenia

  21 lipca 2021

  Plan połączenia spółek T247 i T247 SERVICE oraz inne dokumenty dostępne są w szczegółach aktualności.

 • II Kongres Technologii Miejskich

  21 kwietnia 2021

  Mieliśmy przyjemność wziąć udział w II Kongresie Technologii Miejskiej, który zorganizowany został przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. Podczas konferencji nie zabrakło ciekawych tematów i nowoczesnych rozwiązań z zakresu Open Data i Smart City.