Fundusze UE

ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z o.o. w ramach działania 2.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 realizuje projekt „Poprawa konkurencyjności firmy ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z o. o., poprzez rozwój nowego produktu i zwiększenie rynku odbiorców”.

Cele projektu:

Projekt polega na stworzeniu i wdrożeniu nowego produktu do oferty firmy, poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nowy produkt to aplikacja służąca do nadzoru urządzeń infrastruktury drogowej.

Celem głównym będzie wdrożenie nowego produktu ELDRO-24 do oferty firmy ELDRO TECHNOLOGIE, co pozwoli na pozyskanie nowych klientów, a także na zwiększenie liczby odbiorców i wejście na nowe rynki.

Cele szczegółowe:

 • 1. Zakup urządzeń służących stworzeniu innowacyjnego produktu ELDRO-24.
 • 2. Zakup programów wspomagających, które będą wykorzystywane do świadczenia usług dodatkowych związanych z optymalizacją i projektowaniem sterowania infrastrukturą drogową w szczególności w ramach regionalnego systemu TRISTAR.
 • 3. Pozyskanie nowych klientów oraz nowych rynków zbytu dzięki nowemu produktowi.
 • 4. Możliwość szerokiego testowania produktu, dzięki nawiązanemu Partnerstwu.
 • 5. Rozwój i umocnienie pozycji firmy, dzięki pozyskaniu nowych klientów.
 • 6. Wzrost przychodów z działalności firmy ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Planowane efekty:

Założona do realizacji przez firmę inwestycja przyczyni się do przełamania barier rozwojowych, dzięki wprowadzeniu nowego produktu dla szerszej grupy odbiorców i uniezależnienia się od grupy ELDRO. Firma będzie mogła zdywersyfikować swoje źródła przychodów, dzięki możliwości pozyskania innych klientów spoza grupy oraz wejściu na nowe rynki. Planowana jest sprzedaż produktu na terenie całego kraju. Inwestycja spełnia, także warunki realizacji Inteligentnych Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie w zakresie przedmiotowym Pkt.2. Systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy.

Wartość projektu: 1 432 827,00 PLN

Wkład funduszy europejskich: 449 487,60 PLN

Ogłoszenia:

Zapytanie o cenę nr 7 z dnia 05.03.2018r. na wykonanie:

 • Projektu graficznego warstwy wizualnej systemu,
 • Głównej aplikacji,
 • Instalacji demonstracyjnej służącej do komunikacji z Multimodalnym systemem monitoringu ruchu,
 • Instalacji demonstracyjnej służącej do komunikacji z systemem alarmowym,
 • Instalacji demonstracyjnej służącej do komunikacji i integracji z systemem TRISTAR,
 • Instalacji demonstracyjnej kamer IP,
 • Instalacji demonstracyjnej systemu ANPR,
 • Instalacji demonstracyjnej służącej do komunikacji z systemem pomiaru ciężaru pojazdów,
 • Instalacji demonstracyjnej służącej do komunikacji z systemem pomiaru wysokości pojazdów.

Szczegóły zapytania takie jak: Opis zamówienia, forma oferty oraz terminu i miejsca jej złożenia znajduje się w pliku do pobrania.

Oferent otrzyma dostęp do szczegółowy opis systemu na podstawie którego zostanie sporządzona oferta, po wcześniejszym przesłaniu na adres mailowy p.stenczyk@eldro.pl skanu podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącym Załącznik nr 1.

Zapytanie o cenę nr 8 z dnia 24.07.2018 r. na zakup:

 • Reflektometr
 • Reflektometr
 • Oprogramowanie do obróbki pomiarów optycznych
 • Wideo-kamera do relfektometru
 • Zestaw narzędzi do obróbki światłowodów
 • Miernik mocy optycznej
 • Rozbiegówka 100m włókno MM OM2
 • Rozbiegówka 500m włókno SM
 • Źródło światła (mocy optycznej)
 • Obcinarka włókien światłowodowych
 • Identyfikator transmisji we włóknie
 • Młot kombi z dłutem x 2szt
 • Stacja lutownicza na gorące powietrze

Szczegóły zapytania takie jak: Opis zamówienia, forma oferty oraz terminu i miejsca jej złożenia znajduje się w pliku do pobrania.