Szkolenie w firmie Schulz EN

W związku ze zleceniami realizowanymi w branży AGRO, w połowie września grupa pracowników ELDRO pojechała do Visbek (Niemcy), gdzie spotkała się z przedstawicielem firmy Schulz oraz programistą systemów hodowli zwierząt. W trakcie intensywnego, całodziennego szkolenia zostali przeszkoleni w zakresie instalacji i konfiguracji sterowników AgriFarmControl, które będą montowane w budynkach inwentarskich w ramach kolejnych planowanych robót.