Raport inżynierii ruchu dla GDDKiA EN

W styczniu inżynierowie ruchu ze spółki ELDRO TECNOLOGIE wykonali dla GDDKiA raport zmienności ruchu za 2017 rok. Zadanie wymagało przeanalizowania danych zebranych przez sterowniki sygnalizacji świetlnej rozmieszczone w ponad osiemdziesięciu punktach województwa pomorskiego. Przy generowaniu wyników wykorzystano platformę ELDRO TRAFFIC, na której serwerze przechowywano dane. Specjalnie opracowany algorytm umożliwił opracowanie rezultatów i wykresów oraz stworzenie raportu końcowego. Zadanie zostało wykonane w ramach umowy utrzymaniowej realizowanej dla GDDKiA przez ELDRO SERWIS i posłuży do przygotowania planów rozwoju układów sieci.