Projekt w Olsztynie EN

Równo 50 lat po podjęciu decyzji o rezygnacji z wykorzystania pojazdów szynowych w ruchu miejskim, tramwaje powróciły na ulice Olsztyna. W pracach zmierzających do połączenia dzielnicy Jaroty z centrum miasta uczestniczy Dział Inżynierii Ruchu ELDRO TECHNOLOGIE, który na zlecenie Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., zrealizował etap projektu budowlanego oraz etap wykonawczy. Nasi specjaliści zajęli się rozplanowaniem położenia masztów sygnalizacyjnych oraz pętli indukcyjnych, a także opracowaniem logiki sterowania skrzyżowaniami. Ponieważ Olsztyn funkcjonuje w oparciu o australijski system SCATS, w którym sterowanie ruchem odbywa się w czasie rzeczywistym, mieli małą odskocznię od naszego rodzimego TRISTARA.