Autorskie rozwiązania IT

Do opracowanych przez nas autorskich rozwiązań IT należą:

  • system ELDRO TRAFFIC, wspomagający proces monitorowania, utrzymania oraz konserwacji drogowych sygnalizacji świetlnych. Zapewnia on stały dostęp do kompletnych informacji na temat infrastruktury drogowej oraz stanu poszczególnych urządzeń. Umożliwia też wgląd do elektronicznego dziennika eksploatacji sygnalizacji oraz możliwość generowania przez użytkowników raportów dotyczących bieżącego utrzymania i zmienności ruchu. Rozwiązanie to wspiera zarządców infrastruktury oraz firmy realizujące usługi utrzymania.
  • system ELDRO24, wspomagający proces utrzymania urządzeń i nadzoru procesów produkcyjnych w trybie 24/7/365, który umożliwia monitorowanie i nadzór nad stanem urządzeń infrastruktury ITS oraz Smart City. Pozwala kontrolować stan sygnalizacji świetlnych, tablic zmiennej treści, ładowarek samochodowych oraz innych urządzeń wchodzących w skład infrastruktury, a także umożliwia nadzór nad pracami ekip utrzymaniowych – zgodnie z określonym poziomem świadczenia usług (SLA). Pozwala także na generowanie cyfrowych raportów utrzymaniowych oraz raportów eksploatacji, pełniąc funkcje cyfrowego dziennika magazynu dokumentacji.