PlEn

ZGŁ0SZENIE AWARII DROGOWEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

TWÓJ E-MAIL

MIASTO / MIEJSCOWOŚĆ

SKRZYŻOWANIE ULIC / ULICA

OPIS AWARII (MAX 150 ZNAKÓW)

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 

ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z o.o. w ramach działania 2.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 realizuje projekt „Poprawa konkurencyjności firmy ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z o. o., poprzez rozwój nowego produktu i zwiększenie rynku odbiorców”.

 

CELE PROJEKTU:

Projekt polega na stworzeniu i wdrożeniu nowego produktu do oferty firmy, poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nowy produkt to aplikacja służąca do nadzoru urządzeń infrastruktury drogowej.

Celem głównym będzie wdrożenie nowego produktu ELDRO-24 do oferty firmy ELDRO TECHNOLOGIE, co pozwoli na pozyskanie nowych klientów, a także na zwiększenie liczby odbiorców i wejście na nowe rynki.

 

Cele szczegółowe:

1.Zakup urządzeń służących stworzeniu innowacyjnego produktu ELDRO-24.

2.Zakup programów wspomagających, które będą wykorzystywane do świadczenia usług dodatkowych związanych z optymalizacją i projektowaniem sterowania infrastrukturą drogową w szczególności w ramach regionalnego systemu TRISTAR.

3.Pozyskanie nowych klientów oraz nowych rynków zbytu dzięki nowemu produktowi.

4.Możliwość szerokiego testowania produktu, dzięki nawiązanemu Partnerstwu.

5.Rozwój i umocnienie pozycji firmy, dzięki pozyskaniu nowych klientów.

6.Wzrost przychodów z działalności firmy ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Założona do realizacji przez firmę inwestycja przyczyni się do przełamania barier rozwojowych, dzięki wprowadzeniu nowego produktu dla szerszej grupy odbiorców i uniezależnienia się od grupy ELDRO. Firma będzie mogła zdywersyfikować swoje źródła przychodów, dzięki możliwości pozyskania innych klientów spoza grupy oraz wejściu na nowe rynki. Planowana jest sprzedaż produktu na terenie całego kraju. Inwestycja spełnia, także warunki realizacji Inteligentnych Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie w zakresie przedmiotowym Pkt.2. Systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 432 827,00 PLN

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 449 487,60 PLN


OGŁOSZENIA:

 

Informacja o wyborze Wykonawcy na  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

 

                  Informujemy, że w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 09 kwietnia 2018 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia Wykonawcy na zakup:

Część 1:                                                                                                                                 

 1. Projekt graficzny warstwy wizualnej systemu
 2. Wykonanie głównej aplikacji

 

Część 2:

 1. Instalacja demonstracyjna służąca do komunikacji z Multimodalnym systemem monitoringu ruchu
 2. Instalacja demonstracyjna służąca do komunikacji z systemem alarmowym
 3. Instalacja demonstracyjna służąca do komunikacji i integracji z systemem TRISTAR
 4. Instalacja demonstracyjna kamer IP
 5. Instalacja demonstracyjna systemu ANPR
 6. Instalacja demonstracyjna służąca do komunikacji z systemem pomiaru ciężaru pojazdów
 7. Instalacja demonstracyjna służąca do komunikacji z systemem pomiaru wysokości pojazdów

w ramach projektu pt.: . „Poprawa konkurencyjności firmy ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z o.o. poprzez rozwój nowego produktu i zwiększenie rynku odbiorców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 2.2.1 Inwestycje profilowe – wsparcie dotacyjne wyłoniono Wykonawców.

W dniu 25 kwietnia 2018  r. o godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego oceniono złożone oferty, zgodnie z kryteriami wyboru największą liczbę punktów otrzymała na wykonanie części 1 oraz 2:

 1. Projekt graficzny warstwy wizualnej systemu
 2. Wykonanie głównej aplikacji
 3. Instalacja demonstracyjna służąca do komunikacji z Multimodalnym systemem monitoringu ruchu
 4. Instalacja demonstracyjna służąca do komunikacji z systemem alarmowym
 5. Instalacja demonstracyjna służąca do komunikacji i integracji z systemem TRISTAR
 6. Instalacja demonstracyjna kamer IP
 7. Instalacja demonstracyjna systemu ANPR
 8. Instalacja demonstracyjna służąca do komunikacji z systemem pomiaru ciężaru pojazdów
 9. Instalacja demonstracyjna służąca do komunikacji z systemem pomiaru wysokości pojazdów

 

oferta złożona przez firmę:

BetterSolutions S.A.

Al. Grunwaldzka 103,  80-244 Gdańsk

 

Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Pozostałym oferentom dziękujemy za złożone oferty i udział w postępowaniu.

 

 


 

© 2016 ALL RIGHTS RESERVED • ELDRO • WEB DESIGN BY RWORKS