PlEn

ZGŁ0SZENIE AWARII DROGOWEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

TWÓJ E-MAIL

MIASTO / MIEJSCOWOŚĆ

SKRZYŻOWANIE ULIC / ULICA

OPIS AWARII (MAX 150 ZNAKÓW)

ELDRO TRAFFIC

ELDRO TRAFFIC – ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM I KONSERWACJĄ DROGOWYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH

 

System ELDRO TRAFFIC wspomaga proces monitorowania, utrzymywania oraz konserwacji drogowych sygnalizacji świetlnych.
Moduł monitorowania opiera się na wizualizacji, przygotowanej na podkładzie z mapy cyfrowej, lokalizacji i stanu urządzeń. Umożliwia to szybkie powiadamianie o problemach i lokalizacji miejsca ich wystąpienia. Moduł wizualizacji jest uruchamiany w przeglądarce internetowej, jest przystosowany do pracy zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.
Moduł rejestracji i obróbki zgłoszeń pozwala na zapewnienie wysokiego standardu realizacji usług utrzymaniowych przy wykorzystaniu reguł SLA (Service Level Agreement). Prowadzone w nim dzienniki zgłoszeń i eksploatacji oraz dokumentacja techniczna urządzeń dostępne są w formie online, co pozwala mieć przez 24/7/365 pełne źródło wiedzy na temat urządzeń. Generowane raporty bieżącego utrzymania oraz o zmienności ruchu, pozwalają na wsparcie oraz skrócenie procesów administracyjnych, przeprowadzanych przez zarządców infrastruktury oraz firm realizujących usługi utrzymania infrastruktury.

 

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU:

  • dostępność online 24/7/365 przy wykorzystaniu internetowej przeglądarki desktopowej lub mobilnej<
  • wizualizacja stanu i lokalizacji urządzeń na mapie
  • rejestracja i obróbka zgłoszeń
  • prowadzenie bazy danych urządzeń wraz z dokumentacją
  • generowanie raportów utrzymaniowych
  • generowanie raportów o zmienności ruchu

 

technologie@eldro.pl +48 512 032 467

© 2016 ALL RIGHTS RESERVED • ELDRO • WEB DESIGN BY RWORKS